Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Dr. n .med. Dorota Paku?a

Specjalista Chorb Wewn?trznychDIABETOLOG

 

Rybnik, ul. Wodzis?awska 14

II pi?tro

(naprzeciwko Ko?cio?a oo. Franciszkanw wjazd na parking ko?o budynku od ulicy S?awikw)

 

Konsultacje z Zakresu Diabetologii i Chorb Wewn?trznych

Rejestracja Telefoniczna: 600-120-067

 

Uwaga: je?li schody stanowi? problem prosimy poinformowa? o tym w trakcie rejestracji